In dit artikel wil ik met u wat 'Morning Reports' bekijken van Easy Company, daterend uit 1943. Ten tijde van publicatie zijn deze rapporten dus exact 60 jaar oud! Dergelijke statusrapporten werden gebruikt binnen alle afdelingen van de Amerikaanse strijdmachten zoals u op het voorblad kunt lezen.

Eind januari 1943 vertrok het 506de PIR naar de andere kant van de Chattahoochee rivier, dus naar Alabama. Vergeleken met het vorige gedeelte van Fort Benning was dit een paradijs. Comfortabele barakken, aangename maaltijden en zowaar een 'PX' post (Post Exchange: waar men ook wat persoonlijke aankopen kon doen zoals sigaretten, kleding etc.) en een bioscoop. Hier werd er getraind op specifieke gevechtssituaties: 'house to house combat'. Ook maakten de paratroopers hun eerste jump met een wapen. De sfeer was redelijk ontspannen, en in maart '43 vertrok het 506de naar Camp Mackall dat genoemd was naar de eerste US Paratrooper die KIA raakte in Afrika (John T. Mackall).

Het statusoverzicht laat zien hoeveel officieren, onderofficieren, privates first class en privates er dagelijks aanwezig zijn. Er wordt exact bijgehouden hoeveel er ziek zijn (in verpleging of in hun barrakken), hoeveel er verlof hebben en hoeveel er per dag in actieve dienst zijn.

De namen die ik voor u uit de rapporten heb geselecteerd zijn dus namen van leden van Easy Company in february 1943 ten tijde van het verblijf in het trainingskamp Fort Benning, meer specifiek de 'luxe' Alabama-kant.

Op 2 februari 1943 vinden we een entry betreffende 2e Luitenant Nixon. Nixon zou uiteindelijk bij 506th HQ terechtkomen maar vond altijd wel weer een weg om bij Easy 'uit te hangen'.

Op 4 februari komen we de naam van Private First Class Albert Blithe tegen. Na de landing in Normandië was hij actief betrokken bij de slag om Carentan alhoewel hij enige tijd uitgeschakeld was door 'hysterical blindness'. Deze Pfc raakte gewond na Carentan en men dacht dat hij in 1948 aan de gevolgen van deze verwonding zou zijn overleden.

(Klik hier voor meer informatie over Albert Blithe die achteraf niet was overleden in 1948 maar in 1967)

10 februari 1943. Privates Ratner, Donald B. Hoobler en Jerry. A. Wentzell (er waren twee Wentzells in Easy Company, de andere heette Walther H. Wentzell) worden bevorderd tot Private First Class. Hoobler zou sneuvelen tijdens de Battle of the Bulge. Hij zou langer leven dan Jerry Wentzell die reeds op de eerste dag van de invasie in Normandië het leven liet. Hij bevond zich aan boord van het toestel dat ook Lt. Thomas Meehan vervoerde (flight 66)...

17 februari 1943. Private Bloser. Robert J. Bloser zou op 7 juni 1944 het leven laten in Normandië. Hij ligt begraven op Colleville sur Mer, Plot H Row 21 Grave 23.

19 februari 1943. Een drukke dag in het register. Maar liefst 6 man vertrekt 'ziek' naar hun 'qrs' quarters. Als we het statusoverzicht bekijken zien we dat er nu in totaal 8 man 'sick in quarters' is. Wellicht met z'n allen iets verkeerds gegeten, of gewoon op stap geweest naar Columbus, een grote stad in de regio. In het dagboek van Gordon Carson staat namelijk geschreven dat hij en enkele andere troopers op de 11de stevig zijn wezen stappen in Columbus. Een week later wellicht weer? Dat zou de 18de zijn. Hebben ze zich daarom op de 19de ziek gemeld? Tot de zieken behoren Albert Blithe, Forrest Guth, Johnny Martin en Frank Perconte.

Een dag later (20 februari 1943) zien we dat Martin en Perconte al weer beter zijn. Floyd Talbert, Carl Riggs en Benjamin J. Stoney worden bevorderd tot T/5. Stoney werd later naar een andere company overgeplaatst en zou op D-Day het leven verliezen. Talbert stierf op 18 oktober 1982.

Als eerste naam vinden we Pvt Robert van Klinken. In mei 1944 is hij inmiddels Private First Class en maakt hij zich op voor de invasie-jump. Zijn tweede combat jump maakt hij tijdens operatie Market Garden waar hij op 20 september het leven zou verliezen. Hij ligt begraven in Margraten Plot C Row 8 Grave 38.

21 februari 1943. Private Wagner is 'AWOL': Absence Without Official Leave. En 2nd Lt. Nixon wordt bevorderd tot 1st Lt, effectief vanaf 16 februari 1943. Ook deze dag-entry is weer geparafeerd door 'HMS'. Wie dat was? De commandant van Easy Company: Herbert M. Sobel.

Artikel: D.C. van den Bogert
Scans: CJ Jansen

In this article I would like to check out some Morning Reports of Easy Company from 1943. During the release of this article these reports are exactly 60 years old. Similar reports were used by all departments within the US Army as you can read from the first page.

At the end of January 1943 the 506th PIR moved to the other side of the Chattahoochee River, the Alabama side of Fort Benning. Compared to their previous quarters this was heaven. Comfortable barracks, decent meals and a PX Post (Post Exchange: where the men could buy cigarettes etc.) and a movie theater. Here they were trained in house to house combat. They also made their first jump packing weapons. It was a pretty relaxed period for Easy Company. In March they would leave for Camp Mackall, named after the first US Paratrooper killed in action in Africa (John T. Mackall).

The Status Overview shows how many officers, non commissioned officers, privates first class and privates are present each day. It also shows exact figures on how many men are absent, sick or on leave.

The names that I have picked out of the reports are names of men belonging to Easy Company in February 1943 during their stay at the Alabama side of Fort Benning.

February 2nd 1943. An entry concerning 2nd Lt. Nixon. In the end Nixon would hook up with HQ's but would always find a way to hang out with Easy Company.

February 4th 1943. We come across the name Blithe. After the Normandy jump private first class Albert Blithe was involved in the battle for Carentan although he was partly immobilized by 'hysterical blindness'. This PFC would be WIA after Carentan and would die after WW2 because of this wound.

February 10th 1943. Privates Ratner, Donald B. Hoobler and Jerry. A. Wentzell (there were two Wentzells in Easy Company, the other one being Walter H. Wentzell) are promoted to Private First Class. Hoobler would die during the Battle of the Bulge. He would live longer than Jerry Wentzell who would die during the Normandy invasion. He was aboard flight 66 that also contained Lt. Meehan...

February 17th. Private Bloser. Robert J. Bloser would get KIA June 7th 1944 in Normandy. He is buried at Colleville sur Mer, Plot H Row 21 Grave 23.

February 19th 1943. A busy day! No less than 6 men are reported sick in quarters. If we check the status overview we can see that a total of 8 men are sick now. Did they eat something bad? Or does the daily diary of Gordon Carson give us a clue of what happened. He relates that he and some other troopers went out to Columbus (a big city in the area) on the 11th. Maybe they went again a week later. That would make the 18th. The 19th is the day after... Among the sick men are Albert Blithe, Forrest Guth, Johnny Martin and Frank Perconte.

A day later (February 20th). Martin and Perconte are well on their feet again. Floyd Talbert, Carl Riggs and Benjamin J. Stoney are promoted to T/5. Stoney was transferred to another company later and died during D-Day. Talbert died on October 18th 1982.

The first name in this entry is Van Klinken. In May 1944 he would be a Pfc. preparing for the invasion. His second combat jump would be during operation Market Garden. He would never return from Holland and got KIA on September 20th. He is buried at the American Cemetery in Margraten Plot C Row 8 Grave 38.

February 21st 1943. Private Wagner seems to be 'AWOL': Absence Without Official Leave. And 2nd Lt. Nixon was promoted to 1st Lt, as of February 16th 1943. This daily entry is tagged off by 'HMS'. Who was he? The commander of Easy Company: Herbert M. Sobel.

Article: D.C. van den Bogert
Scans: CJ Jansen

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.