<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% Dim language language=request.querystring("lan") if language<>"ned" and language<>"us" then language="ned" end if %> Band-of-Brothers.nl - US Paratroopers / Living History / Band of Brothers

 

 

  • Doordat Guarnere vlak voor de D-Daysprong per ongeluk een verkeerde jas aantrok, kwam hij erachter dat zijn broer om het leven was gekomen. In die jas, de jas van Sergeant Martin, zat een brief van diens vrouw. Bill las de brief terwijl hij gebruik maakte van het toilet. De vrouw van Martin schreef; '...vertel het niet aan Bill, maar zijn broer is omgekomen in Casino, Italië...'.
    Later gaf Bill Guarnere toe dat dit het moment was dat hij had besloten dat er geen 'Kraut' levend uit Normandië zou komen als het aan hem was. In de TV-serie zegt hij in een gesproken voorwoord; 'I did a lot of killing down there'.

    Zo loste hij om 03.00 in de nacht van D-Day de eerste schoten op een Duitse eenheid die met 4 wagens het pad van een groep paratroopers kruisten. Toen een paar gevangen die ze hadden gemaakt de paratroopers probeerden te bespringen wanneer deze onder vijandelijk vuur kwamen te liggen, schoot Guarnere ze dood met zijn pistool. 'Net zo makkelijk als het verpletteren van een insect', was zijn verklaring bijna een halve eeuw later.
    Voor de verovering van de 4 Duitse 105mm kannonnen kreeg 'Wild' Bill Guarnere de Silver Star; hij was één van de 12 troopers die onder leiding van Dick Winters vijftien Duitse fallschirmjäger doodden en de rest van de 50 man sterke bewakingsgroep van het Duitse geschut op de vlucht joeg.

 
Guarnere 1945-46
  • In de zomer van 1945 werd Bill Guarnere voor 80 procent gehandicapt verklaard. Hij ging echter niet bij de pakken neerzitten, trouwde en kreeg een nazaat. Hij werkte als klerk, drukker, vertegenwoordiger en timmerman; allemaal met een kunstbeen.
    In 1967, na een boel ellende met zijn dossiers, werd hij eindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard en kreeg hij een uitkering die het mogelijk maakte om volledig met werken te stoppen. Het eerste wat hij deed was zijn kunstbeen weggooien. Sinds dat moment beweegt 'Wild' Bill 'Gonnorea' Guarnere zich voort op krukken. En eh... tijdens menig galabal is hij op de dansvloer te vinden!
 
This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on Septmber 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.