Jaarlijks ontmoeten verleden en heden elkaar rond 6 juni in Normandië. Met het nauwelijks veranderde voormalige strijdtoneel als achtergrond vinden er legio herdenkingen plaats in aanwezigheid van veteranen van de verschillende strijdmachten van weleer. Van de Dunes de Varreville (Utah Beach) tot Caen lijkt rond 6 juni de tijd stil te hebben gestaan. Historische militaire voertuigen kunt u op elk landweggetje tegenkomen, vaak zelfs in konvooi. Uit heel Europa, en soms van ver buiten ons continent, komen belangstellenden naar de invasiestranden van 1944. Engelse, Canadese en Amerikaanse veteranen vereren zelfs de kleinste dorpjes met hun bezoek tijdens lokale plechtigheden.

Sommige herdenkingen hebben een erg hoog kippenvelgehalte, zoals de jaarlijkse herdenking op Point du Hoc, waar de Rangers destijds de steile kliffen bedwongen en tegen een hoge prijs de (lege) Duitse bunkers wisten te veroveren. Een ceremonie op het voormalige slagveld zelf. Ook de herdenking in Ste Mere Eglise, waar de Amerikaanse paratroopers reeds in de nacht van 5 op 6 juni 1944 streden, is zeker de moeite waard. Jaarlijks is er een delegatie van de 82ste Airborne Divisie aanwezig waarbij de officiële divisievlag en de ‘streamers' (vaandels met de namen van de locaties waar de Divisie heeft gevochten) gepresenteerd worden.

In deze periode is het op de lokale campings een komen en gaan van groepen beoefenaars van Living History. Mannen (en vrouwen) die zich presenteren in de verschillende geallieerde historische uniformen en die zich bij voorkeur verplaatsen in eerder genoemde historische voertuigen. Zo kunt u op een slingerende bocage-weg plots oog in oog komen te staan met een Amerikaanse Halftrack, een Dodge Commandcar of een Willys Jeep met geüniformeerde bemanning.
Tevens zijn er grotere verenigingen die een heus historisch kamp opslaan, zoals bijvoorbeeld het Army Camp nabij Vierville sur Mer. Langs de D514 provinciale weg was er in 2002 een heel weiland ingericht als legerkamp. Tientallen tenten en voertuigen vormden een geheel ingericht historisch 'museum'. Militaire Politie voor de slagboom van het kamp, met zandzakken versterkte .30 geschutsposten, .50 luchtafweer, vlaggenmast en de immer aanwezige muziek van Glenn Miller gaven echt het gevoel even helemaal terug in de tijd te zijn. Hier en daar soldaten op de veldbedden, kisten met rantsoenen, wapenrekken en stafkaarten. Een man die in zijn tentje voor de hele club aardappels zat te schillen... Erg indrukwekkend.

Op D-Day zelf, 6 juni, waren wij (zoals elk jaar) om 06.30 uur aanwezig op Omaha Beach. Recht voor de Amerikaanse begraafplaats (Colleville sur Mer) zijn er dan regelmatig groepen re-enactors die te voet door de duinen, langs de bunkers (Wiederstandsnest 62) en over het strand trekken. Zo ook dit jaar; een Franse Living History Groep in uniformen van de Eerste Amerikaanse Infanterie Divisie (The Big Red One).
Het was immers o.a. deze divisie die op dat historische tijdstip (06.30) een eerste golf soldaten aan land zond op 'Bloody Omaha'.
Normaliter is de Amerikaanse begraafplaats op D-Day één zee van wapperende vlaggetjes: elk van de bijna 10.000 grafstenen heeft dan gezelschap van een kleine Franse en een kleine Amerikaanse vlag. In 2002 was dat echter niet het geval aangezien President George W. Bush een paar weken eerder de begraafplaats had bezocht (Memorial Day) en ervoor gekozen was toen de vlaggetjes neer te zetten. Deze begraafplaats, die ook figureerde in de bekende film Saving Private Ryan, blijft altijd een bezoek waard. Op bijna 1.000 stenen prijkt immers de datum 06 06 1944. Veel van de hier begraven soldaten vonden hun laatste rustplaats letterlijk waar ze stierven. Naast de gebroeders Niland, waar een deel van het verhaal van laatstgenoemde film op gebaseerd is, liggen er nog 33 andere broers begraven en zijn er ook graven van Merchant Marine bemanningen en 4 vrouwelijke soldaten te vinden alsmede een vader en zoon.

Na D-Day vond in 2002 bovendien wederom de Parachutage plaats nabij La Fiere. (Achter Ste Mere Eglise / Pont L'Abbe). Gezien het ongeval tijdens de Parachutage van 2001 was er dit jaar geen vergunning afgegeven aan het Airborne Demonstration Team om uit een C-47 Dakota te springen. Maar de paratroopers van het moderne 82ste, Engelse paratroopers en hun Franse Collegae sprongen in series uit C-130 troepentransportvliegtuigen. Langs twee zijdes verlieten de parachutisten met een interval van een halve seconde de toestellen. Om 40 man in de lucht te zien hangen aan klassieke 'bolletjes' parachutes is al een adembenemend gezicht. In de nacht van 5 op 6 juni 1944 sprongen er bijna 13.000 parachutisten Normandië binnen!

Elk jaar een terugkerend fenomeen: D-Day in Normandië. Voertuigen, Living History groepen, parades, herdenkingen en beurzen. Je moet het een keer meegemaakt hebben om het helemaal te kunnen begrijpen.

Engels

Past and present meet each other on an annual basis around the 6th of June in Normandy, France. In the hardly changed setting of the former battlefields you can witness a variety of memorial services in the presence of veterans of all the former allied nations. From the Dunes de Varreville (Utah Beach) up to Caen time seems to have been standing still. Historical vehicles can be seen everywhere, even on the smallest country road, sometimes even in convoy. From the entire European continent, and even from far outside it, visitors turn to the invasion beaches of 1944. British, Canadian and American veterans tend to visit even the smallest villages to join in the local memorial ceremonies.

Some of these memorial services are very impressive, like the annual D-Day ceremony at Hoc Point, where the US Rangers conquered the steep cliffs and the (empty) German bunkers at a very costly price. It is a ceremony actually on the former battlefield. The memorial services in Ste Mere Eglise are also worth your while. This village was the scene of a battle between the German occupants and the US Paratroopers in the night of the 6th of June (hours before the seaborne landing began). Every year the 82nd Airborne Division is present with their official division flag and their earned 'streamers' bearing the name of all former battle locations where the division has fought.

In this exact period the local camping sites are crowded with Living History groups. These men and women present themselves in all kinds of Allied historical uniforms and most of them own historical military vehicles, using them to travel between the 'events'. Be prepared to turn a corner, in one of those typical hedgerow lanes, and almost bump into a Willys Jeep, a Dodge Command Car or even a M8 armored car. With uniformed crew that is!
The biggest amongst these groups provide their own historical army camp, in example near Vierville sur Mer (2002). Just a click of the beach, on high ground next to the D514 a complete field was turned into an army camp. Scores of tents and vehicles made up a complete museum. Military Police guarded the camp, sandbag built .30 machinegun posts, .50 cal. Anti Aircraft, Flagpole and Glenn Millers music all around. Soldiers enjoying their beds, ration boxes and staff cards. Like travelling in time. But I did feel sorry for the guy who was jackin' potatoes for the whole company!

On D-Day, the 6th of June, we were at Omaha Beach at 06.30, like every year. In front of the US Cemetery (Colleville sur Mer) there are always some re-enactors who walk along the shoreline or between the bunkers of Wiederstandsnest 62. In 2002 we met a French Living History Group in US 1st Infantry Division uniforms (The Big Red One). This division was amongst the first to send soldiers into Normandy by landingcrafts; straigth onto 'Bloody Omaha'.
Normally the US Cemetery shows a lot of flags at D-Day; a small French and a small US flag at every single one of the 10.000 crosses, and near the entrance a lane with a flag of every US State. In 2002 this was not the case since the ABMC chose to have these flags present when President George W. Bush visited the cemetery a few weeks earlier (Memorial Day).
This cemetery, also featured in the movie 'Saving Private Ryan' is unique: situated at the very battleground itself. More then 1.000 of the crosses bare the date 06 06 1944. A lot of soldiers are buried where they fell. Not only 2 of the Niland brothers (their story inspired the script of Saving Private Ryan) are buried here, more then 33 pairs of brothers, Merchant Marine personnel, 4 female soldiers and a father and son have been put to rest here also. A very impressive place to be at this historical date.

A few days after D-Day 2002 the annual Memorial Jump was held at La Fiere (close to Ste Mere Eglise / Pont L'Abbe). In the presence of 82nd Airborne Division veterans like Marcus Heim and Armando Ortiz several sticks of US 82nd, British and French paratroopers painted the sky with their classic chutes. To bad the Airborne Demonstration Team couldn't get a permit to jump out of a historical Dakota C-47 (because of the accident before D-Day 2001). But a sky filled with 40+ chutes is unforgettable, troopers jumping with a half a second interval. During D-Day 12.000+ paratroopers jumped into the pitch-black Normandy night!

D-Day in Normandy. You just have to see it to grasp it completely. Vehicles, Living History, Parades and Memorial Services. We shall remember them!


Parachutage La Fiere


Ste Mere Eglise M3 & Trooper


Ste Mere Eglise


Ste Mere Eglise D-Day Ceremony


Omaha Beach


D-Day Morning 06.30 uur


Vehicles at Vierville Manor


Mighty Green at Vierville sur Mer Bourse

 

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.