Elk jaar in December kunnen wandelliefhebbers terecht in Bastogne voor de Airborne Mars. Deze mars voert langs de linies waar de paratroopers in December 1944 tot eind Januari 1945 stand hebben gehouden tegen de Duitse overmacht. Bij dit evenement zijn ook jaarlijks de nodige Living History-groepen aanwezig, (voornamelijk Screaming Eagles) uit heel Europa.

Met 5 man vertrokken wij in alle vroegte uit Nederland, om rond half acht het McAuliffe Square in Bastogne op te draaien. Tussen de jongens van de Amerikaanse 1ste Infantry Division (de Big Red One trots op de bovenarm) trokken we onze uitrusting aan. Tijdens de vierdaagse van Nijmegen liepen er trouwens van deze divisie ook de nodige pelotons mee!
We schreven ons in in het hotel tegenover het plein en begonnen aan de tocht. Het vroor niet, motregende wel, en er was een klein beetje mist. Door de straten van Bastogne voerde het over de brug waaronder voorheen de spoorlijn liep (het oude spoorstation is inmiddels gerestaureerd en ziet er geweldig uit terwijl de oude spoorweg zelf omgetoverd is tot wandelpad dat naar het Mardasson monument voert).
Eenmaal uit de stad ging het over smalle paden, langs weilanden, heuveltje op en heuveltje af. Door bossen, over onverharde wegen (lees: blubberpaden) en af en toe over een provinciale weg.

Bij een kerk komen we een grote groep re-enactors tegen die we ook in Normandië al meerdere keren tegen zijn gekomen. Het gaat verder heuvelopwaarts, rechtsaf het bos in, glibberen en glijden door de met behulp van vele laarzen vers geknede modder. Plots rechts van ons re-enactors in foxholes langs de route. Ingegraven in historische grond, complete uitrusting, besmeurde gezichten. Even later komen we zelfs een paar gewonden tegen. Dan een bord dat ons wijst naar een hoeve. De versterkte boerderij is alleen te betreden door een poort die doet denken aan Schoonderlogt, waar Dick Winters (506th PIR) poseerde voor een inmiddels wereldberoemde foto. Er staan wachten voor de poort (HQ) en een jeep passeert ons als we het binnenplein betreden. Voertuigen. Veel voertuigen. Dodges voornamelijk, een GMC, Jeeps. En een paar grote, dampende pannen met warme chocolademelk. Wederom komen we bekenden tegen: Franse en Belgische mannen en jongens uit de Normandië-scene. Ik zou zweren dat we de helft erop hebben zitten. Het blijkt echter pas het 5 km punt te zijn...
Na een korte stop trekken we verder door het heuvelachtige, beboste landschap. Soms sta ik even stil en staar naar het indrukwekkende natuurspektakel dat om elke bocht en na elke heuveltop opnieuw voor ons opdoemt.

Het is redelijk slopend. En wij hebben geen last van sneeuw, zijn goed gekleed, hebben genoeg eten en drinken bij ons, liggen niet onder vuur en gaan vanavond gewoon weer naar huis. Ik hoop persoonlijk dat een volgende editie een witte zat zijn. Sneeuw. Want sneeuw hoort bij Bastogne. Zoals de US Paratroopers onlosmakelijk verbonden zijn met Bastogne. Omdat er zoveel geleden is door een groep soldaten die niet wilde wijken voor een overmacht aan vijanden en staal. NUTS!
Daarom liepen wij in 2002 in Bastogne.
Voor de Battered Bastards of the Belgian Bastion of Bastogne.

Engels

Every December hiking enthusiasts are welcome to join the Bastogne Airborne March in December. A March that takes you along the former frontline where the US paratroopers held their grounds against the German assaults between December 1944 and the end of January 1945. This event also attracts a steady number of Living History groups, (mostly 101st Airborne) from all over Europe.

With 5 guys of our group we left the Netherlands pretty early to arrive at the McAuliffe Square at about seven-thirty. We got into our gear standing between the guys of the US 1st Infantry Division (The Big Red One proudly worn at the upper left sleeve). During the 4-day march of Nijmegen (an annual Dutch March of massive proportions) several platoons of this Division also participated.
We registered for the march at the hotel opposite of the square and started our 'hike'. It was not freezing, there was a slight drizzle, and a little fog. Through the streets of Bastogne we crossed the bridge that tops the former railroad track (the old station has been renovated and refurbished and the railroad lane itself has been transformed into a memorial walk that leads to the Mardasson US Monument).
Once out of the city we passed through meadows, small tracks, going uphill and downhill. Through woods, more small tracks (we are talking some serious mud) and every now and then a real road.

Near a roadside church we bumped into a group of re-enactors we previously encountered in Normandy! Continuing uphill, turning right into the woods, slipping and sliding in the freshly molded mud (courtesy of the hundreds of boots that passed before). Suddenly, to our right, re-enactors in foxholes. Dug in into historical ground, geared up, smudged faces. We even see some walking wounded! A sign directs us to an old farmhouse. We can only get in through a gate that reminds me of Schoonderlogt, where Dick Winters (506th PIR) posed for a, now very famous, picture. There are guards outside this 'HQ' and a jeep passes us by while we get in. Vehicles. A lot of vehicles. Mostly Dodges, a GMC, Jeeps. And some very big buckets of hot chocolate! Again we meet some familiar re-enactors from the Normandy-scene. I would have sworn we where halfway the 20 km march. But it turned out to be 'only' the 5 km point... After a short break we continue through the rugged landscape. Sometimes I can't help staring at the beautiful nature that appears after every corner and beyond every hill.

It is pretty exhausting. And we are not bothered by snow, are dressed warm, have plenty of food and drinks, are not under enemy fire and will go home tonight. Personally I hope that the next edition of this March will be a white one. Snow. Bastogne and snow are supposed to be. Like the US paratroopers are connected to Bastogne. Because there was a lot of suffering by these guys who wouldn't give in to a numeric superior enemy. NUTS.
Because of the Battered Bastards of the Belgian Bastion of Bastogne, we walked the 2002 Airborne March.

 

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.