Een signal panel (doek) werd gebruikt om een indicatie af te geven aan de luchtmacht. Het felgekleurde doek bevond zich in een langwerpige tas die makkelijk op de rug mee te dragen was. De achterkant van het doek was van een witte plasticachtige substantie en aan het panel waren diverse stoffen bandjes bevestigd. Een houten stok zorgde ervoor dat het doek strak gespannen bleef.

Een bestuurder van een geallieerd voertuig kon het doek over de motorkap of over het dak gooien en de stoffen riempjes gebruiken om het signal panel vast te maken. Op die manier wist de luchtmacht dat het voertuig toebehoorde aan de eigen troepen.

De paratroopers en meer specifiek de Pathfinders gebruikten de panels om signalen mee te vormen die door de luchtmacht werden 'gelezen'. Hiervoor werden meerdere panels gebruikt. In combinatie met een 'Eureka'-set kon er een T gevormd worden zodat vliegtuigen een bepaalde vliegrichting konden handhaven. Bij deze acties in het daglicht werden oranje panels gebruikt in combinatie met oranje rookgranaten en zendsignalen. Zo werden Landings- en Droppingszones gemarkeerd. De opmars van geallieerden ging in sommige fases van de oorlog zo snel en/of chaotisch dat Signal Panel indicaties soms voorkwamen dat eigen grondtroepen door 'vriendelijke' jachtvliegtuigen (van de eigen luchtmacht) werden beschoten of gebombardeerd.

Lt. Robert Cole, 502nd PIR, (ontving de Medal of Honor voor een door hem geleide bajonet charge in Normandië) werd in Nederland door een Duitse scherpschutter uitgeschakeld terwijl hij bezig was Signal Panels neer te leggen om ervoor te zorgen dat zijn paratroopers van het 502nd Parachute Infantry Regiment niet getroffen zouden worden door geallieerde jachtvliegtuigen. Net als de mannen van Cole zaten deze jagers achter de terugtrekkende Duitse troepen aan. Cole zou de medaille postuum ontvangen.

Ook het Nederlandse leger gebruikte (na WW2) deze signal panels. Tot de dag van vandaag zijn de panels te verkrijgen bij dumpzaken. Soms naoorlogs, soms Amerikaans die in Nederland zijn bedrukt en heel soms gewoon WW2 US Signal Panels (check de bedrukking aan de binnenkant van de flap van de tas). De WW2 Panels hebben meestal 'lift the dot' sluitingen.

Panels zijn o.a. te zien in het Bastogne Historical Museum, in het diorama met de jeep van de tijdelijke commandant van de 101ste Airborne Divisie, McAuliffe.

A signal panel was used to indicate a position or send messages to the own airforce. The brightly colored panel was rolled up inside a cylindrical bag that could easily be carried on the back. The backside of the panel was made from a plastic-like substance and several straps were attached to the side of the panel. A wooden stick made sure the spread out panel was secured once in use.

A driver of an allied vehicle could use a signal panel to cover the hood or the roof of the vehicle. In this way it ensured that passing fighter planes would know it was a 'friendly' vehicle.

Paratroopers, and more specific Pathfinders, used the Signal Panels to set up DZ's, LZ's etc. Using several panels they could form a T and direct airplanes in a certain direction. During these daylight actions the Pathfinders combined Signal Panels with orange smoke grenades and Eureka transmission sets.

In some cases the allied advance was so fast that Signal Panels were needed to prevent that ‘friendly' planes attacked their own ground troops.

Lt. Robert Cole, 502nd PIR, (received the Medal of Honor for a bayonet charge in Normandy) was taken out by a German sniper while he was marking the position of his 502nd troopers. His group was in pursuit of the retreating Germans when Allied fighters turned up to attack the same German soldiers. Lt. Cole would die in Holland. He would receive his medal posthumous.

The Dutch army used these panels after WW2. You can still find the panels in Army Surplus Stores. Some of these panels are post-war, some American but printed over in Dutch, and some WW2 US Signal Panels. Rare are the ones with an extra inlay panel that can be used separately. (Check the print on the inside of its own canvas bag for markings). WW2 Panels usually have a 'lift the dot' lock system.

Panels are also shown in some museums like Bastogne Historical Center. In the diorama that has McAuliffe sitting in his jeep (a great photo-recreation) a panel is shown in the back.

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.