Operation Market Garden begon op 17 September 1944 met de grootste luchtlanding uit de geschiedenis. Amerikaanse, Britse en Poolse paratroopers sprongen Nederland binnen terwijl gliders in de Hollandse weilanden neerstreken.
Easy Company van het 506de PIR verloor tijdens de landing slechts één man. Forrest Guth. Hij was tijdens de landing op zijn heup terechtgekomen, exact op de plek waar hij zijn veldfles droeg. Door de klap verschoof er een ruggenwervel waardoor Guth uitgeschakeld raakte.

Het riskante plan van Montgomery om de oorlog voor de Kerst te beëindigen zou echter niet geheel slagen. De Britse parachutisten in Arnhem werden niet bereikt door de grondtroepen. Vanaf de andere kant van de rivier moesten de Amerikaanse para's machteloos toekijken; ze kregen geen toestemming om naar Arnhem te gaan...
De strijd kreeg in Oktober 1944 een statisch karakter. Amerikaanse paratroopers waren via de brug bij Nijmegen, op 20 september door het 82ste ingenomen, in het gebied gekomen dat ze 'The Island' gingen noemen. Het stuk land tussen de Waal en de Neder-Rijn waar plaatsjes lagen met voor hen onbekende namen als Opheusden, Randwijk en Heteren. Easy Company, 506th PIR arriveerde op 2 Oktober 1944 in 'The Island' bij Driel. Ze losten er de Britse troepen af en werden hierdoor het meest oostelijke puntje van de geallieerde opmars.
Er brak een tijd aan die vergeleken kan worden met een statische oorlogsvoering zoals die in de loopgraven van WW1: beide partijen ingegraven aan weerszijden van de rivier. Elkaar af en toe aftastend, granaten over en weer.

In de nacht van 22 op 23 Oktober 1944, nabij Randwijk, namen 24 man van Easy Company 506th PIR deel aan een evacuatie.
Ze staken de Neder-Rijn over in bootjes en evacueerden maar liefst 130 Britse Paratroopers die vast waren komen te zitten na het mislukken van de landingen rond Arnhem. Onder leiding van 1st Lieutenant Frederick T. Heyliger (Dick Winters was immers op 2 Oktober 1944 door Colonel Sink bevorderd tot XO van 2nd Battalion) werd de operatie foutloos uitgevoerd. Er waren geen casualties en reeds een dag later, op 24 Oktober 1944, verscheen onderstaande 'Confidentiële' Battlefield Citation uit de typemachine van Colonel Sinks klerk.

Er staan 20 namen op van de 'covering force' die deelnamen aan de actie. Aan de rechterkant ziet u als vierde naam in het korte rijtje de naam van Private Lester Hashey. Deze veteraan overleed op 13 December 2002. In 2001, nadat hij mijn website had bezocht, ontving ik van hem een brief met foto's en een kopie van zijn Battlefield Citation zoals u in dit artikel aantreft. Les, waar je ook bent, saluut!

Operation Market Garden started on September 17th 1944 with the biggest Airborne Assault in history. American, British and Polish paratroopers jumped into The Netherlands while gliders landed in the Dutch fields.
Easy Company 506th PIT lost only one man during the jump: Forrest Guth. He was wearing his canteen on the hip and landed exactly on it. The impact caused a disk of his spine to dislocate. It knocked Guth out of action.

Montgomery's risky plan did not completely succeed. The war would not be over before Christmas 1944. The British paratroopers at Arnhem could not be reached and relieved by the Allied infantry and tanks. From the other side of the river the American paratroopers had to sit and wait; they were not allowed to go into Arnhem.
The Battle changed in October 1944. American Paratroopers crossed the Waal bridge at Nijmegen (taken by the 82nd Airborne Division at 08.00 PM on September 20th) and deployed in the area they came to call 'The Island'. It is the land enclosed by the Waal River and the Neder-Rijn River with villages like Opheusden, Randwijk and Heteren. Easy Company, 506th PIR arrived on October 2nd 1944 in 'The Island' near Driel. They relieved the British troops and became the easternmost tip of the Allied advance.
A period of static warfare began, best to be compared to a trench-war situation like in WW1. Both opposing forces dug in at either side of the river, shelling each other every now and then.

In the night of the 22nd 23rd of October 1944, in the Randwijk area, 24 men of Easy Company 506th PIR acted as an evacuation force.
They crossed the river in small boats and evacuated no less then 130 British Paratroopers from the other side. These troopers were stuck on the German side after the failed Arnhem mission. With 1st Lieutenant Frederick 'Moose' T. Heyliger (Richard D. Winters became XO of 2nd Battalion on October 2nd 1944) in command the operation was executed flawless. No casualties at all. The next day, October 24th, Colonel Sink ordered a Battlefield Citation as shown below.

There are 20 names listed on this citation. On the right-hand side, 4th in the list, the name Private Lester Hashey is printed. This veteran passed away on December 13th, 2002. In 2001, after he visited my website, he did send me a letter with pictures and a copy of his Battlefield Citation as shown below. Les, wherever you are, I salute you!

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.