De eerste meeting in 2003 van STIWOT vond plaats in het Marshall Museum te Zwijndrecht. Temidden van tientallen originele WW2-voertuigen presenteerden de websites van de Stichting Informatie Wereld Oorlog Twee zich met een uitgebreide infostand. Uiteraard waren wij daar bij aanwezig met info over de projecten van de 'Band of Brothers' Website en enige display items. Zo hadden we een SCR 625 Mine Detector bij ons en originele uitrustingsstukken van een Amerikaanse infanterist.
Tevens een opstelling met alle replica rantsoen items die ik produceer voor Living History doeleinden.

In het museum is een keur aan voertuigen te vinden waaronder een geweldige opstelling, een life-size diorama van de 'Red Ball Express', de aanvoerlijn vanuit St Lo naar het front in Normandië.
Voor liefhebbers van paratroopers-items is er ook meer dan genoeg te zien. Ik vergaapte me aan de originele verzamelkaart (postcard) van de 'Para Troops' die schijnbaar achteloos in een vitrinekast lag. Ook zag ik patches van het 101ste, 82ste en een zeer uitgebreide verzameling aan persoonlijke uitrustingsstukken. In een veldkeuken stonden de blikken opgestapeld en leek de houtkachel opgestookt te staan om een extra emmer soep warm te houden. Het Marshall Museum staat bekend om de compleetheid van de verzameling: als er ergens een carbine of Garand in een foedraal past, dan bevindt er zich daar ook daadwerkelijk een dergelijk wapen!
Wat voertuigen die zich in het Museum bevinden: twee Dragon-Wagons waarvan er één een Sherman op de oplegger heeft staan. Een M8, twee Scout Cars, diverse US Halftracks, waarvan één met .50 quad, en een assortiment aan Dodges (van de WC21 tot de WC62).

Ik nam een close-up van het interieur van een jeep, die was uitgerust met radio en machinegeweer. Let ook hier weer op het wapen in de houder, de carbine naast de chauffeur, de first aid kit, ammo box enzovoorts.
Op een andere foto ziet u het 1:6 model van een Airborne Jeep zoals deze verkocht wordt door Toys Unlimited. Een mooi model, de trooper van het 82ste heeft een M1A1 carbine op de rug en op de motorkap van de Jeep ziet u zelfs een signalpanel liggen!

Eén van de mooiste items in het museum is de Cushman Airborne Scooter waarover elders op de site meer. Dit unieke motorfietsje is weer zo'n voorbeeld van de specifieke, tot de verbeelding sprekende uitrusting van de US Paratroopers.

Engish

The first 2003 meeting of the STIWOT Foundation took place at the General George C. Marshall Museum of Groundtransportation, Zwijndrecht, The Netherlands. Amidst dozens of original WW2 vehicles the various websites of the Dutch Foundation for Preservation of World War Two Information presented themselves with an information stand. Of course we attended this meeting with information about the projects of the 'Band of Brothers' website and some display items. We had an SCR 625 Mine Detector on show and some issued gear from an average US infantryman.
Also a case of replica ration items I have produced for Living History purposes.

In the museum you can find a whole range of vehicles, vintage WW2, including a life-size diorama of the 'Red Ball Express', the vital supply operation from St Lo to keep the Allied troops on the Normandy frontline in business.
For paratrooper addicts like me there is enough to feast the eyes on. In one of the display cabinets I found an original collectable card of the 'Para Troops'. I also saw some patches of the 82nd and 101st Division and a variety of personal gear. In the field kitchen the cans were stacked and the wood-burning heater seemed to be hot enough to keep that extra bucket of soup steaming.
The Marshall Museum has a reputation for being pretty complete: if a weapon like a M1 carbine or a Garand does fit inside a vehicle, the weapon will be there, and in good shape !
Some of the vehicles present at the museum: two Dragon-Wagons, one carrying a Sherman. A M8, 2 Scout Cars, various US Half-tracks, one with a .50 quad, and an assortment of Dodges (from the WC21 ranging up to the massive WC62).

I took a close-up picture of the interior of a Jeep that carried a radio and a machinegun. You can see the weapon next to the driver and the second weapon in the dashboard scabbard. Also notice the first aid kit, ammo box etc.
Another picture shows the 1:6 scale model of the Airborne Jeep as for sale by Toys Unlimited. A great model, the 82nd AB trooper is carrying a M1A1 carbine and there is a signal panel on the hood of the Jeep.

One of the most beautiful items in the museum is the Cushman Airborne Bike. This unique piece of machinery adds once again to the special status of the US Paratroopers!

 

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.