Keep Them Rolling is een redelijk grote Nederlandse organisatie die actief bezig is met o.a. voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. In het begin van elk kalenderjaar organiseert deze enthousiaste club twee ritten in één weekend.
Deze ritten worden verreden in de Ardennen. Vandaar het begrip: KTR Ardennen weekend.
Traditioneel wordt er op de zaterdag een historische rit gereden door het Ardennenlandschap, langs monumenten en andere geschiedkundig belangrijke locaties.
Op zondag volgt dan de 'terrein'-rit waarbij er frequent van de geijkte wegen afgeweken wordt. De voertuigen, overwegend Willys Jeeps en Dodges van allerlei types, schrikken echter ook 60 jaar na dato niet van een riviertje of een blubberig spoor door woest terrein. Een kwestie van overgaan op 4- of zelfs 6-wielaandrijving, gedoseerd gas geven en de banden het werk laten doen door de bruine modder. Maar onze chauffeur van de Dodge WC62 vertikt het gewoon om van 4 naar 6-wielaandrijving over te schakelen. Waarom, vraagt u zich af? Heel simpel: 'helemaal niet nodig, trekt het makkelijk in 4-wheel drive'. En verdomd...

De Screaming Ducks-groep beschikt over diverse voertuigen. Een Dodge WC62 (met Ben Hur trailer), een Dodge WC56 Command Car en een jeep (met trailer). De KTR-routes werden dit jaar gereden door de twee grootste wagens: de ijzersterke 'Green Grumbler', een Dodge Weapon Carrier WC62, en 'Lilly Marleen', de stevige Dodge Command Car. Uiteraard gingen de zijkanten van de voertuigen 'open' zodat ook de passagiers maximaal konden genieten van het buitengebeuren. In ons geval: onder dikke wollen dekens.

De zaterdagrit voerde langs het monument van het 551ste Parachute Infantry Battalion.
Dit monument, te Rochelinval, heeft o.a. een plaque ter herinnering aan de 680 casualties die het Battalion verloor in 4 dagen tijd. In dat tijdsbestek werden er bajonetaanvallen op Duitse machinegeweernesten uitgevoerd, de dorpen Dairomont en Quartiers ingenomen en Duitse tegenaanvallen afgeslagen. Het uiteindelijk doel, Rochelinval aan de Salm rivier, werd op 7 januari 1945 bereikt. Toen stonden er nog 110 paratroopers van de 790 op hun benen. Een ongelooflijk hoge prijs.

We vervolgden over karrensporen, door bossen en staken zelfs een rivier over. Nou ja oversteken... we gingen er doorheen. Hoog opspattend water en een moeiteloos uit de stroom rijdende Dodge. Uit verhalen bleek dat in voorgaande editie de riviertjes aanmerkelijk dieper waren. Val dan maar eens stil midden in het water, terwijl het riviertje gezellig door je cabine kabbelt!

Later op de dag kwamen we bij een monument voor de 508ste Parachute Infantry Regiment. Boven de gedenkplaat is een aparte plaque aangebracht voor Lt Colonel Louis G. Mendez. In het Frans staat er 'Hier werd de zwaarste job ooit voor mij gerealiseerd Generaal J. Gavin'. In de strijd die hier werd geleverd verloren 196 paratroopers het leven. Bij dit monument was tevens een plaque voor de mannen van het 325ste Glider Infantry Regiment.

Af en toe was het behoedzaam rijden op de kleinere paden die grotendeels nog bedekt waren met ijs. Ik kan u verzekeren dat het een erg indrukwekkend gezicht is om, eenmaal boven op een heuvel, achter uit een Dodge te kijken en te concluderen dat er werkelijk tientallen voertuigen bezig zijn zich omhoog te werken over het netwerk van bospaden en slingerende landweggetjes. Voertuigen die hun sporen achterlieten en reeds decennia eerder verdienden op deze historische wegen.
Het is niet moeilijk om je in gedachten te verplaatsen naar toen. Soortgelijke machines rolden destijds, net uit de fabriek, over deze wegen. En wij 'Keep Them Rolling'. Tot we zelfs in het donker door het bos reden. Iets wat ik nooit meer zal vergeten. Een met sterren bezaaide hemel, een pikdonker bos en een brullende Dodge. Vlak voor Kerst 1944 werd op die manier de gehele 101ste Airborne Divisie vanuit Frankrijk richting Bastogne gereden. Met honderden vrachtwagens. Dichterbij dat stukje geschiedenis zal ik nooit meer komen.

Grommende motoren, wielen die zich als schoepen door de modder draaien en kou. Maar lang niet zo koud als in 1944. Geen mist of sneeuw, geen schietgrage vijand en 's avonds een bungalow vol eten en een warm bed.

English

Keep Them Rolling is a Dutch organization for owners and enthusiasts of WW2 Allied vehicles. At the beginning of each year KTR organizes a weekend in the Ardennes, Belgium. During this weekend two road trips are staged: a historical route on Saturday and a rougher trip on Sunday. During this last trip the vehicles will be tested to excess on the muddy roads and tracks.
These vehicles, mostly Willys Jeeps and Dodges of all kinds, are over 60 years old but still not impressed by a small river or a muddy track. A question of switching into 4- or 6-wheel drive, easy on the pedals and letting the tires plough themselves through the brown mud. Our WC62 driver however refused to use 6-wheel drive. Why, you ask yourself? Pretty simple: 'because it's not necessary, 4-wheel drive gets the job done easily'. And he turned out to be right!

The Screaming Ducks Living History Group owns various vehicles. A Dodge WC62 (even with a Ben Hur trailer), a Dodge WC56 Command Car and a Jeep with trailer. For the KTR trips this year the two Dodges were selected. The 'Green Grumbler', the Dodge Weapon Carrier WC62, and 'Lilly Marleen', the luxurious Dodge Command Car. No need to say the sides were 'opened' up since it was nearly not freezing and it was a nice January day! So the passengers 'in the back' could enjoy the tour to the max, from under their 4 woollen blankets...

The Saturday trip led along several monuments of WW2. Amongst them the Monument of the 551st Parachute Infantry Battalion. This monument, situated in Rochelinval, carries a plaque remembering the 680 casualties that the battalion suffered in 4 days time. During that period a bayonet charge was mounted against several German Machinegun positions and the villages of Dairomont and Quartiers were taken. Several German counterattacks were stopped cold by these troopers. The ultimate goal, Rochelinval (on the Salm river) was reached on January 7th of 1945. At that point only 110 paratroopers of the 551st PIB were able to fight. A huge toll.

We proceeded over tracks, through woods and even crossed a little river. Crossing? We went straight through it. Splashing water and an effortless grumbling Dodge. It was brought to our attention that in previous editions of this event the water level of the rivers was substantially higher. Try to imagine a vehicle with a dead engine, in the middle of such a river with water floating about in your lap...

Later that day we arrived at the 508th Parachute Infantry Regiment Monument. Above the main monument a plaque has been dedicated to Lt. Colonel Louis G. Mendez. In French it says: 'Here the most difficult job ever was realized for me General J. Gavin'. In this area 196 paratroopers lost their lives. At this monument another plaque was dedicated to the men of the 325th Glider Infantry Regiment.

Every now and then it took some excellent driver skills to manoeuvre on small, partly ice-covered roads. I can assure you it is a very impressive view, once on top of a hill, looking out the back of the Dodge and seeing all those vehicles trailing on the winding Ardennes roads. Vehicles that already have proven their strength scores of years ago on this very historical roads...
It is not difficult to warp yourself to back then. Similar machines, straight out of the factory, drove these roads. And we are 'Keeping Them Rolling'. Even now, in January. Keep Them Rolling is an expression that finds its origin in the 'Red Ball Express' from the Normandy Harbors and St Lo to the frontline. Keep them Rolling so the boys won't miss out on food, gas and ammo. Well, back in the Ardennes it must have been a 'Blue Balls Express'. Just because of the cold...
So we kept the vehicles rolling, even in the night on a road through the woods. A star sprinkled sky, a pitch-black forest and roaming Dodges. Was that a cow we just passed?
Just before Christmas in 1944 the whole 101st Airborne Division was driven in from France to Bastogne. Hundreds of trucks. I'll never get closer to that particular piece of history.

Grumbling engines, wheels that plough themselves through the mud and the cold, But not as cold as back in 1944. No snow, hardly any fog, no trigger-happy enemy and a warm bungalow filled with food, a hot shower and a warm bed.

FILM: Keep Them Rolling Ardennen Tour 2003 Impression

 

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.