This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on September 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.

 

 

In 1945 werd het boek 'The Epic of the 101st Airborne' gepubliceerd. Dit bijzondere boek opent met een citaat waarin een boodschap van hoop wordt uitgesproken;

Dit is exact waar onze vorm van Living History om draait. Herdenken, en het overdragen van de kostbare lessen die geleerd zijn door een bijna verdwenen generatie. Wij zijn blij dat we de Stephen Ambrose Band of Brothers Tour, editie mei 2003, mochten begeleiden naar Het Eiland (The Island), waar de 101ste Luchtlandings Divisie vocht in Oktober 1944.

Historische achtergrond

Na het droppen van de geallieerde luchtlandings divisies bleek dat het ultieme doel van operatie Market Garden niet gerealiseerd kon worden. De brug bij Arnhem kon niet worden vastgehouden door de Britse Paratroopers, ondersteuning van het Britse XXX-corps werd niet verwezenlijkt. De Red Devils vochten een wanhopige strijd in de straten van Arnhem en Oosterbeek toen bleek dat de beloofde versterkingen en voorraden hen nooit zouden bereiken.
De enige steun die ze kregen was wat ondersteunende artillerie van de geallieerde zijde van de Neder Rijn. De overgebleven Britse parachutisten probeerden de 'veilige' zijde van de rivier te bereiken. Sommigen haalden het, velen haalden het niet. Er spoelde lichamen aan op de rivieroevers tot in Wijk bij Duurstede
Slechts gescheiden door de rivier observeerden de Duitsers elke beweging van de Amerikanen op The Island. Dit gebied strekt zich uit van Opheusden tot Driel, ingesloten door de Neder Rijn en de Waal (het 101ste had The Island bereikt door bij Nijmegen de brug over te komen). De spoorlijn vormde de oostgrens.
In dit gebied verbleven de Paratroopers van Easy Company, 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division, weken in hun mangaten, vooruitgeschoven posten en loopgraven. Wind, regen, mist, modder, vocht en een gebrek aan zo'n beetje alles. Vreemde Engelse rantsoenen met ossenstaartsoep en instant thee met daarin opgelost melk. Verborgen gedurende de dag (elke beweging werd door de Duitsers vanaf hun hoger gelegen posities met artilleriebeschietingen begroet) en patrouilles gedurende de nacht. Altijd op je hoede voor een mogelijke Duitse penetratie van de linies. Niet genoeg te eten, geen warm water en nauwelijks droge kleding.

Mei 2003

We sluiten ons aan bij de Band of Brothers Tour bij het Airborne Museum te Oosterbeek. We reden er heen in onze Dodge WC62 met Ben Hur trailer, Dodge Command Car and Willys Jeep met trailer. Living History Vereniging Screaming Ducks: Sybren, Richard, Hans, Roel, Donald, Michel, Marcel Joost, Janet, Sophia… en zelfs een ‘opgepikte' Britse Paratrooper!
We hadden kosten noch moeite gespaard om zelfs het authentiek weer te verzorgen. Een miezerige motregen was de gehele dag aanwezig.
In het museum hadden de deelnemers aan de tour de gelegenheid om de collectie te bewonderen. De veteranen spraken het grootste gedeelte van de tijd met ons. Voor Earl McClung was het de eerste keer dat hij terug was in Nederland na 1944. Hij heeft levendige herinneringen aan de acties en weet nog goed dat hij gewond raakte op The Island. Door het strijdgewoel kon hij niet geëvacueerd worden en tegen de tijd dat dit wel mogelijk was, was zijn wond al in zoverre geheeld dat hij gewoon verder kon met Easy Company. 'You didn't want to leave the men of your group. There were men who went AWOL (Absence With Out Leave) just to get back to their comrades at the frontline. I didn't miss any of the action, was there from the beginning until the end'.
Paul Rogers is een tweede veteraan van Easy Company die aanwezig was tijdens deze Tour. Een derde veteraan, van HQ-Company is John Agnew, demolition expert, pathfinder en lid van de Dirty Dozen / Filthy Thirteen. Een man met 3 combat jumps, omdat hij niet alleen in Normandië en tijdens Market Garden sprong, maar ook in de Bastogne regio tijdens het Duitse Ardennenoffensief.

Op het balkon van het Airborne museum vroeg ik Mr. McClung of hij mij wilde assisteren bij mijn plan. Toen ik hem uitgelegd had wat dit plan inhield, grijnsde hij en nam het kleine doosje (met daarin 2 jump-wings) uit mijn handen. Ik vroeg om de aandacht van de aanwezigen en vertelde hoe blij we waren de mannen weer terug in Nederland te hebben, en wat voor een geluk ze hadden gehad in WW2. Ik ben ook een gelukkig man met een vriendin die mij steunt in deze voorliefde voor Living History. Het was dus mijn tijd om een gebaar te maken, een groot gebaar. Ik deed mijn helm af, ging op één knie voor mijn Sophia en vroeg haar of ze met mij wilde trouwen. (Jack Agnew vertelde me een paar momenten later dat ik net op tijd was geweest, anders had hij haar ten huwelijk gevraagd). Gelukkig stemde ze in en Earl McClung kwam met het doosje naar beneden en speldde ons beiden de wings op. Sophia is immers 5 jaar bij mij. Elk jaar is minstens een parachutesprong, en na 5 van dergelijke sprongen krijg je een certificaat en je wings! Om nooit te vergeten, de eerste felicitatie door Earl McClung en de tweede door Jack Agnew. Velen volgden hen die dag…


Don vraagt Sophia ten huwelijk, Earl reikt de wings uit

Nadat het museum was bezocht vertrok het konvooi naar de Westerbouwing, een restaurant van waar men een adembenemend uitzicht over het veel lager gelegen The Island heeft, aan de overzijde van de rivier. Mr. McClung vertelde het gezelschap wat hij zich herinnerde van de strijd, wat erg indrukwekkend was. De lokatie geeft een indruk hoe verschrikkelijk het moet zijn geweest als Amerikaanse Trooper in je foxhole, elke beweging werd gezien door de vijand.
In het restaurant gaven we de deelnemers en begeleiders van de tour een klein aandenken in de vorm van een blikje voetpoeder uit WW2. Een kleine blijk van onze waardering voor de 'Engelen uit de Hemel', één van de bijnamen van de Paratroopers die uit de blauwe hemel Nederland binnen sprongen in September 1944.


Earl McClung vertelt, met The Island op de achtergrond (bij Westerbouwing)

Na de lunch boden we wat plaatsen aan in onze voertuigen, wellicht dat er een aantal deelnemers waren die met ons mee wilden rijden. Het resulteerde erin dat sommigen van onze groep met de bus van de organisatie meereden... Met Chris Anderson aan de microfoon reden we over de brug het lage land van The Island in. De gids, die in zijn wagen voor de bus uitreed, was CJ Jansen, een autoriteit op het gebied van de Paratroopers en The Island: hij woont er namelijk middenin.

Aflevering 5 van de Mini-serie Band of Brothers heet 'Crossroads'. We stopten op de exacte locatie waar de patrouille, geleid door Richard Winters, over de dijk kwam en de greppel volgde tot het embankment waar de Duitse SS troepen achter in het veld gelegen waren. Chris Anderson gaf de groep uitleg over wat er precies was gebeurd. CJ Jansen toonde mij de plek waar Dukeman (E-Co 506th PIR) sneuvelde.


De dijk bij de Crossroads

De volgende stop was op 'Coffins Corner' (de hoek van de lijkkisten), bijnaam van het stuk land direct naast de spoorbrug waar de strijdende partijen aan weerszijden van een stuk niemandsland ingegraven zaten. De peilers en het beton van de brug dragen nog steeds de littekens van die gevechten.


Stop op Coffins Corner

De laatste stop was bij het Schoonderlogt Landgoed nabij Elst. Gedurende de acties op The Island fungeerde deze hoeve als tijdelijk hoofdkwartier van het 506th PIR. Een bekende foto werd hier genomen voor de geboogde toegangsweg naar het binnenterrein van de boerderij. Richard D. Winters poseerde hier met zijn helm onder de arm, een foto die u ook kunt zien in de Photo Art afdeling van deze website (daar worden foto's van Winters, acteur Damian Lewis en re-enactor John de Neef vergeleken). In het boek Band of Brothers staat deze foto ook, evenals een foto van een oudere Winters, terug op de historische locatie.
De huidige eigenaresse van het landgoed kocht het gebouw en de achterliggende gebouwen in 1996, zonder enige kennis van de historie van het terrein. We kregen toestemming om te poseren voor diverse foto's. De eigenaresse is van plan het toegangsgebouw te verbouwen tot haar eigen onderkomen. Het is een stukje geschiedenis dat bewaard dient te worden voor komende generaties, zoals wij ook trachten de geschiedenis levendig te houden voor de jongere generaties


Screaming Ducks te Schoonderlogt


Rogers - McClung - Agnew te Schoonderlogt


Voertuigen te Schoonderlogt

Na het bezoek had ik de eer om de Tour-deelnemers, begeleiders en veteranen in de bus toe te spreken, en hen allen een veilige en prettige reis toe te wensen. We hopen hen in Europa terug te zien, met name in Nederland. De bus reed terug naar Eindhoven voor de volgende fase van het volgen van de voetstappen van het 101ste.

In de late herfst van 1944 verliet het 101ste The Island. Ze werden van het front gehaald en teruggetrokken tot Mourmelon, Frankrijk. Tijd om te helen, bij te komen, wapens te laten repareren en de broodnodige versterking te ontvangen.
Ze hadden hun schoenveters amper los of de Duitsers braken door in de Ardennen. Het 101ste werd naar Bastogne gestuurd. Het Ardennenoffensief begon en Easy Company lag wederom in de frontlinie.

Het bezoek aan de Ardennen van deze tour, editie mei 2003, zal op andere websites worden gepubliceerd.


Terras Museum te Oosterbeek

Met dank aan: The Stephen Ambrose Organisation, Chris Anderson en John 'Jake' Powers.

Tekst & foto's: Donald van den Bogert

English

In 1945 ‘The Epic of the 101st Airborne' was published. This extraordinary book opens with dedication, a statement and a message of hope.

This is exactly what our way of Living History is all about. Remembrance, to pass on the costly lessons learned by a vanishing generation. So we were proud to be able to accompany the Stephen Ambrose Band of Brothers Tour, edition 2003-05 back into The Island, were the 101st Airborne Division fought in October 1944.

Historical background

After the dropping of the allied Airborne Division in September 1944 the ultimate goal of Market Garden, the bridge at Arnhem (hence a passage to Germany), could not be realized. The British paratroopers fought a glorious battle but the promised reinforcements were not able to support them.
The only support came in covering fire from 'across the river' when the last shots were being fired in the Oosterbeek area. The remaining British troopers tried to reach the 'safe' side of the Neder Rijn, by then occupied by the Allied forces. Some of the men made it, a lot didn't. Bodies were found on the riverbanks as far down stream as Wijk bij Duurstede.
Devided by the river the Germans observed the lower grounds of the Island from their raised side of the river. The 101st Airborne Division was dug in on The Island (the Area they entered by crossing the Waal at Nijmegen). The Island is the low piece of land between the Neder Rijn and the Waal river. The 'front-line' of the 101st AB stretched from Opheusden to Driel, bordered by the railwayline from north to south.
In this area the men of Easy Company, 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division spend weeks in their foxholes, outposts and trenches. Windy, rainy, soggy, muddy, foggy and damp.
Strange english rations; food with oxtail-soup and ration tea with milk included. Hidden during daylight, every movement that was observed by the Germans on the other side of the river was saluted by artillery and machinegun fire. Patrols at night, always aware of a possible penetration by German patrols from across the river. Not enough food, no showers, hardly any dry clothing.

May 2003

We teamed up with the Band of Brothers Tour at the Airborne Museum in Oosterbeek. We drove up with our Dodge WC62 with Ben Hur trailer, Dodge Command Car and Willys Jeep & trailer. Living History Association Screaming Ducks: Sybren, Richard, Hans, Roel, Donald, Michel, Marcel Joost, Janet, Sophia... and even a 'picked up' British Paratrooper!
We spared no expense in recreating the authentic weather, so a soft drizzle joined us all day.
At the museum the Tour participants checked out the collection while the veterans spend most of their time talking to us. For Earl McClung it was the first time since 1944 he was back in The Netherlands. He has vivid memories of the actions and remembers very well getting injured while he was on the Island. Since the battle was raging there was no suitable occasion to evacuate him. At the time it was possible his wound had healed enough to go on. 'You didn't want to leave the men of your group. There were men who went AWOL (Absence With Out Leave) just to get back to their comrades at the frontline. I didn't miss any of the action, was there from the beginning until the end'.
Paul Rogers is a second veteran from Easy Company, present at this Tour. A third veteran from HQ-Company was John Agnew, demolition expert, pathfinder and a member of the Dirty Dozen / Filthy Thirteen.
A man with 3 combat jumps, since he did not only jump into Normandy and The Netherlands, but also into the Bastogne area...

On the balcony of The Airborne Museum I asked Mr McClung if he could assist me with a little plan I had. When I explained what it was he grinned and took the little box, containing two jump-wings, from my hand. In a little speech, before the tourists, re-enactors and veterans I told how lucky the veterans were by making it all the way through the war. I am a lucky man too, blessed with a girlfriend who copes with this dedication of a big part of my life to the US Paratroopers of World War Two. So it was my time to make a gesture. A big gesture. So I took my helmet off and went on one knee in front of Sophia. 'Do you want to marry me?'. (John Agnew told me a few moments later I just beat him with popping that question). My luck: she wanted to! So Earl McClung came down and pinned the wings on Sophia's M43 jacket and on my M42 jacket. I figured that each year spend with me equals a parachute-jump, and Sophia spend 5 years already. Well, 5 jumps gets you a certificate and a wing.

After visiting the museum the convoy moved up to the Westerbouwing, a restaurant situated at the high side of the Neder Rijn, observing The Island. Mr McClung informed the crowd of his memories of October 1944, which was very impressive. The location gives you an idea of how terrifying the Paratroopers must have been, being that vulnerable during daylight.
In the restaurant we presented all the participants of the tour with a tin of footpowder. A small token of our appreciation for the Band of Brothers that jumped into The Netherlands like 'Angels from the Sky'.

After lunch we offered seats in our historical vehicles to the group and it resulted in the fact that some of us had to ride in the bus of the organization. So with Chris Anderson on the microphone we drove over the bridge and into the lowlands of The Island. The tour guide, up front in his car, was CJ Jansen, an absolute authority on The Island and the Paratroopers. (He lives on The Island).

Episode 5 of the epic mini-series Band of Brothers is called 'Crossroads'. We stopped at the very location where the patrol, led by Richard Winters, slipped over the dike and followed a ditch to the culvert where the German SS troops had spread out in the field. Chris Anderson gave an explanation of what went on. CJ Jansen pointed out the spot where Dukeman (E-Co 506th PIR) was KIA.

Next stop was 'Coffins Corner', nickname for the piece of land next to the railway bridge where the opposing forces battled from dug in positions. The pillars of the bridge still carry scars from that battle.

Last stop of the day was the Schoonderlogt farm near Elst. During the actions on the Island this was the temporary HQ of the 506th PIR. A very famous picture was taken in front of the arched passage into the farmyard. Richard D. Winters posed with his helmet under his arm (as can be seen in the Photo Art menu of this website where both Damian Lewis –the actor who portrayed Dick Winters in the TV-series - , and Re-enactor John de Neef are compared to the original picture of Winters). The 'Landgoed Schoonderlogt' estate, and the newer building behind it were bought by the current owner back in 1996. She had no idea of the historical background of the property until later. We got her permission to pose with the veterans, the tour participants and our vehicles in front of that famous passage. The owner is planning on refurbishing the passageway building and converting it into a living for herself. It is a monumental piece of history, an old 'hoeve'-type of farm. And it should be preserved for generations to come, like we want to preserve history for generations to come.

At this point I had the honor of addressing the participants in the bus, wishing them all the best and many happy and healthy returns to Europe in general, and more specific: The Netherlands.
The bus drove back to Eindhoven to continue to the next fase of the Band of Brothers Trail.

When the 101st was relieved from The Island in the late fall of 1944, they went to Mourmelon (France), to heal, get their weapons fixed and to be reinforced by replacements.
They hardly had their boots untied or they were sent to Belgium to stop the German breakthrough in the Ardennes. The Battle of the Bulge began, and once again Easy Company was in the frontline.

The Ardennes visit of the Band of Brothers Tour, Edition May 2003 will be published on other websites.

Special thanks to: The Stephen Ambrose Organisation, Chris Anderson and John 'Jake' Powers.

Text & pictures: Donald van den Bogert